1.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 1.A 
Třídní učitel: Zocherová Jana

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

LIT
Dro
(206)

MAT
Jane
(303)

CEJ
Step
(303)

STO
Mus
(303)

CEJ
Step
(303)

 

ANJ
MAB
(401)

STO
Mus
(401)

 

 
Ú
t

 

LIT
Dro
(206)

MAT
Jane
(303)

EKL
Jane
(303)

EKO
Kaš
(303)

 

TEC
Si
(303)

NEJ
Zoch
(303)

ANJ
MAB
(303)

 

 
S
t

 

MAT
Jane
(303)

EKL
Jane
(303)

POV
Si
(303)

NEJ
Zoch
(303)

ANJ
MAB
(303)

 

CHE
VAN
(303)

OBN
Zoch
(303)

IKT
Byd
(305)

 
Č
t

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

MAT
Jane
(401)

NEJ
Zoch
(401)

 

EKO
Kaš
(401)

IKT
Byd
(305)

OBN
Zoch
(206)

 

 
P
á

 

ANJ
MAB
(303)

CHE
VAN
(303)

TEC
Si
(303)

NEJ
Zoch
(303)

POV
Si
(303)

       

2.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 1.A 
Třídní učitel: Zocherová Jana

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

                 

 
Ú
t

 

                 

 
S
t

 

                 

 
Č
t

 

                 

 
P
á

 

                 

 

1.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 1.B 
Třídní učitel: Zocherová Jana

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

                 

 
Ú
t

 

                 

 
S
t

 

                 

 
Č
t

 

                 

 
P
á

 

                 

2.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 1.B 
Třídní učitel: Zocherová Jana

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

MAT
Jane
(303)

ANJ
Math
(303)

NEJ
Zoch
(303)

STO
Mus
(303)

TEC
Si
(303)

 

ANJ
Math
(401)

STO
Mus
(401)

LIT
Dro
(206)

 
Ú
t

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

MAT
Jane
(303)

EKL
Jane
(303)

 

TEC
Si
(303)

OBN
Zoch
(303)

EKO
Kaš
(303)

 

 
S
t

 

MAT
Jane
(303)

EKL
Jane
(303)

POV
Si
(303)

NEJ
Zoch
(303)

IKT
Byd
(305)

 

CHE
VAN
(303)

OBN
Zoch
(303)

 

 
Č
t

 

EKO
Kaš
(303)

IKT
Byd
(305)

MAT
Jane
(401)

ANJ
Math
(401)

 

NEJ
Zoch
(303)

ANJ
Math
(303)

LIT
Dro
(303)

 

 
P
á

 

POV
Si
(303)

CHE
VAN
(303)

CEJ
Step
(303)

NEJ
Zoch
(303)

CEJ
Step
(303)

       

 

1.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 1.H 
Třídní učitel: Machová Blanka

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ
MAB
(304)

LIT
Dro
(206)

POV
Si
(304)

NEJ
Zoch
(304)

 

OBS
Mus
(108)

OBS
Mus
(108)

CEJ
Dro
(206)

 

 
Ú
t

 

EKO
Kaš
(304)

ANJ
MAB
(304)

NEJ
Zoch
(209)

TEC
Si
(209)

 

IKT
Byd
(305)

MAT
Vaj
(206)

   

 
S
t

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

ANJ
MAB
(304)

DEJ
MAB
(206)

 

CEJ
Dro
(206)

CHE
VAN
(303)

   

 
Č
t

 

EST
Jane
(209)

TEC
Si
(209)

LIT
Dro
(206)

POV
Si
(209)

ANJ
MAB
(206)

 

MAT
Vaj
(206)

   

 
P
á

 

MAT
Vaj
(304)

CHE
VAN
(303)

             

2.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 1.H 
Třídní učitel: Machová Blanka

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ
MAB
(304)

LIT
Dro
(206)

POV
Si
(304)

NEJ
Zoch
(304)

 

OBS
Mus
(108)

OBS
Mus
(108)

CEJ
Dro
(206)

 

 
Ú
t

 

EKO
Kaš
(304)

ANJ
MAB
(304)

NEJ
Zoch
(209)

TEC
Si
(209)

 

IKT
Byd
(305)

MAT
Vaj
(206)

   

 
S
t

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

ANJ
MAB
(304)

DEJ
MAB
(206)

 

CEJ
Dro
(206)

CHE
VAN
(303)

   

 
Č
t

 

EST
Jane
(209)

TEC
Si
(209)

MAT
Vaj
(107)

POV
Si
(209)

ANJ
MAB
(206)

 

LIT
Dro
(206)

   

 
P
á

 

MAT
Vaj
(304)

CHE
VAN
(303)

             

 

1.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 2.A 
Třídní učitel: Stillerová Naděžda

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

STO (č)
Mi
(108)

STO (č)
Mi
(108)

OBN
Jane
(306)

CEJ
Step
(306)

KOM
Kaš
(306)

 

ANJ
Math
(306)

CEJ
Step
(306)

 

TEC (k)
Si
(306)

TEC (k)
Si
(306)

 
Ú
t

 

TEV
Si
(mim)

TEV
Si
(mim)

FYZ
VAN
(306)

EKO
Byd
(306)

NEJ
Zoch
(306)

 

KOM
Kaš
(305)

KOM
Kaš
(305)

 

 
S
t

 

MAT
VAN
(306)

POV
Si
(306)

LIT
Dro
(206)

EKO
Byd
(306)

 

FYZ
VAN
(306)

NEJ
Zoch
(306)

IKT (k)
Byd
(305)

 

 
Č
t

 

KOM
Kaš
(306)

OBN
Jane
(306)

ANJ
Math
(306)

IKT (č)
Byd
(305)

ANJ
Math
(306)

 

STO (č)
Mi
(mim)

STO (č)
Mi
(mim)

STO (č)
Mi
(mim)

STO (k)
Mi
(306)

TEC (k)
Si
(407)

TEC (k)
Si
(407)

TEC (k)
Si
(407)

 
P
á

 

LIT
Dro
(206)

TEC (č)
Si
(306)

MAT
VAN
(306)

EKO
Byd
(306)

IKT (č)
Byd
(308)

       

IKT (k)
Byd
(305)

2.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 2.A 
Třídní učitel: Stillerová Naděžda

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

                 

 
Ú
t

 

                 

 
S
t

 

                 

 
Č
t

 

                 

 
P
á

 

                 

 

1.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 2.H 
Třídní učitel: Vaňátková Magdalena

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ
MAB
(304)

UCE
Kaš
(304)

CEJ
Dro
(206)

NEJ
Zoch
(304)

 

OBS
Mus
(108)

OBS
Mus
(108)

   

 
Ú
t

 

IKT
Byd
(305)

ANJ
MAB
(304)

NEJ
Zoch
(209)

LIT
Dro
(206)

MAT
VAN
(206)

 

POV
Si
(304)

FYZ
VAN
(304)

 

 
S
t

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

ANJ
MAB
(304)

POV
Si
(304)

TEC
Si
(304)

 

EKO
Byd
(304)

MAT
VAN
(304)

 

 
Č
t

 

TEC
Si
(304)

DEJ
MAB
(304)

EKO
Byd
(304)

LIT
Dro
(206)

ANJ
MAB
(206)

       

 
P
á

 

                 

2.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 2.H 
Třídní učitel: Vaňátková Magdalena

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

ANJ
MAB
(304)

UCE
Kaš
(304)

CEJ
Dro
(206)

NEJ
Zoch
(304)

 

OBS
Mus
(108)

OBS
Mus
(108)

   

 
Ú
t

 

IKT
Byd
(305)

ANJ
MAB
(304)

NEJ
Zoch
(209)

LIT
Dro
(206)

MAT
VAN
(206)

 

POV
Si
(304)

FYZ
VAN
(304)

 

 
S
t

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

ANJ
MAB
(304)

POV
Si
(304)

TEC
Si
(304)

 

EKO
Byd
(304)

MAT
VAN
(304)

 

 
Č
t

 

TEC
Si
(304)

DEJ
MAB
(304)

EKO
Byd
(304)

LIT
Dro
(206)

ANJ
MAB
(206)

       

 
P
á

 

                 

 

1.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 3.A 
Třídní učitel: Stillerová Naděžda

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

                 

 
Ú
t

 

                 

 
S
t

 

                 

 
Č
t

 

                 

 
P
á

 

                 

2.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 3.A 
Třídní učitel: Stillerová Naděžda

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

TEC (k)
Si
(306)

STO (k)
Mi
(306)

OBN
Jane
(306)

POV
Si
(306)

CEJ
Dro
(206)

 

TEC (k)
Si
(306)

   

TEC (k-č)
Si
(306)

TEC (k-č)
Si
(108)

TEC (k-č)
Si
(306)

STO (č)
Mi
(108)

TEC (č)
Si
(108)

 
Ú
t

 

ANJ
MAB
(306)

EKO
Byd
(306)

ANJ
MAB
(306)

IKT
Byd
(306)

NEJ
Zoch
(306)

       

 
S
t

 

MAT
VAN
(306)

POV
Si
(306)

CEJ
Dro
(305)

EKO
Byd
(306)

 

ANJ
MAB
(306)

ANJ
MAB
(306)

   

 
Č
t

 

EKO
Byd
(306)

OBN
Jane
(306)

TEC (k)
Si
(206)

ANJ
MAB
(306)

STO (k-č)
Mi
(306)

TEC (k)
Si
(407)

TEC (k)
Si
(407)

TEC (k)
Si
(407)

STO (č)
Mi
(mim)

TEC (k-č)
Si
(206)

STO (k-č)
Mi
(mim)

STO (k-č)
Mi
(mim)

STO (č)
Mi
(306)

STO (č)
Mi
(306)

STO (č)
Mi
(mim)

STO (č)
Mi
(mim)

 
P
á

 

TEV
Step
(mim)

TEV
Step
(mim)

MAT
VAN
(306)

IKT
Byd
(305)

ANJ
MAB
(306)

       

 

1.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 3.H 
Třídní učitel: Drobná Vlasta

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

EKO (ho)
Kaš
(108)

ANJ (ho)
MAB
(108)

 

ZSV
MAB
(304)

UCE (ho)
Vaj
(303)

UCE (ho)
Vaj
(303)

 

ANJ (gas)
Math
(209)

ANJ (gas)
Math
(209)

UCE (gas)
Kaš
(304)

UCE (gas)
Kaš
(304)

 
Ú
t

 

EKL
Jane
(303)

CEJ (ho)
Dro
(206)

LIT (ho)
Dro
(206)

MAT (ho)
VAN
(401)

 

ANJ (ho)
MAB
(304)

HOP
Šr
(108)

MAM
Šr
(108)

NEJ
Zoch
(108)

EKO (gas)
Kaš
(401)

MAT (gas)
Jan
(304)

MAT (gas)
Jan
(304)

EKO (gas)
Kaš
(108)

 
S
t

 

ANJ (ho)
MAB
(304)

MAT (ho)
VAN
(304)

             

LIT (gas)
Dro
(206)

CEJ (gas)
Dro
(206)

 
Č
t

 

ANJ (ho)
MAB
(401)

EKO (ho)
Kaš
(401)

HOP
Šr
(108)

MAM
Šr
(108)

 

CER
Kul
(304)

CER
Kul
(304)

IKT
Byd
(305)

 

ANJ (gas)
Math
(206)

ANJ (gas)
Math
(206)

 
P
á

 

NEJ
Zoch
(108)

ZSV
MAB
(108)

LIT (ho)
Dro
(206)

MAT (ho)
VAN
(304)

KOM
Zoch
(305)

       

MAT (gas)
Jan
(304)

LIT (gas)
Dro
(206)

2.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 3.H 
Třídní učitel: Drobná Vlasta

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

EKO (ho)
Kaš
(108)

ANJ (ho)
MAB
(108)

 

ZSV
MAB
(304)

UCE (ho)
Vaj
(303)

UCE (ho)
Vaj
(303)

 

ANJ (gas)
Math
(209)

ANJ (gas)
Math
(209)

UCE (gas)
Kaš
(304)

UCE (gas)
Kaš
(304)

 
Ú
t

 

EKL
Jane
(303)

CEJ (ho)
Dro
(206)

LIT (ho)
Dro
(206)

MAT (ho)
VAN
(401)

 

ANJ (ho)
MAB
(304)

HOP
Šr
(108)

MAM
Šr
(108)

NEJ
Zoch
(108)

EKO (gas)
Kaš
(401)

MAT (gas)
Jan
(304)

MAT (gas)
Jan
(304)

EKO (gas)
Kaš
(108)

 
S
t

 

ANJ (ho)
MAB
(304)

MAT (ho)
VAN
(304)

             

LIT (gas)
Dro
(206)

CEJ (gas)
Dro
(206)

 
Č
t

 

ANJ (ho)
MAB
(401)

EKO (ho)
Kaš
(401)

HOP
Šr
(108)

MAM
Šr
(108)

 

CER
Kul
(304)

CER
Kul
(304)

KOM
Zoch
(305)

 

ANJ (gas)
Math
(206)

ANJ (gas)
Math
(206)

 
P
á

 

NEJ
Zoch
(108)

ZSV
MAB
(108)

LIT (ho)
Dro
(206)

MAT (ho)
VAN
(304)

IKT
Byd
(305)

       

MAT (gas)
Jan
(304)

LIT (gas)
Dro
(206)

 

1.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 4.H 
Třídní učitel: Machová Blanka

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

ANJ
MAB
(401)

EKO
Kaš
(401)

 

NEJ
Zoch
(206)

LIT
Dro
(206)

   

 
Ú
t

 

HOP
Šr
(108)

MAM
Šr
(108)

EKO
Kaš
(108)

ANJ
MAB
(108)

 

IKT
Byd
(305)

MAT
VAN
(306)

   

 
S
t

 

SEI
Bohu
(308)

SEI
Bohu
(308)

EST
Jane
(401)

EST
Jane
(401)

NEJ
Zoch
(401)

 

LIT
Dro
(206)

CEJ
Dro
(206)

 

 
Č
t

 

HOP
Šr
(108)

MAM
Šr
(108)

EKO
Kaš
(303)

UCE
Vaj
(303)

UCE
Vaj
(303)

 

ZSV
Zoch
(401)

CER
Kul
(304)

CER
Kul
(304)

 
P
á

 

MAT
VAN
(401)

CEJ
Dro
(206)

ANJ
MAB
(401)

ANJ
MAB
(401)

         

2.cyklus

(rozvrh platný od 1.9.2019)

 4.H 
Třídní učitel: Machová Blanka

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5a
11:50-12:35

5b
12:20-13:05

6
13:10-13:55

7
14:00-14:45

8
14:50-15:35

 
P
o

 

TEV
Zoch
(mim)

TEV
Zoch
(mim)

ANJ
MAB
(401)

EKO
Kaš
(401)

 

NEJ
Zoch
(206)

LIT
Dro
(206)

   

 
Ú
t

 

HOP
Šr
(108)

MAM
Šr
(108)

EKO
Kaš
(108)

ANJ
MAB
(108)

 

IKT
Byd
(305)

MAT
VAN
(306)

   

 
S
t

 

SEI
Bohu
(308)

SEI
Bohu
(308)

EST
Jane
(401)

EST
Jane
(401)

NEJ
Zoch
(401)

 

LIT
Dro
(206)

CEJ
Dro
(206)

 

 
Č
t

 

HOP
Šr
(108)

MAM
Šr
(108)

EKO
Kaš
(303)

UCE
Vaj
(303)

UCE
Vaj
(303)

 

ZSV
Zoch
(401)

CER
Kul
(304)

CER
Kul
(304)

 
P
á

 

MAT
VAN
(401)

CEJ
Dro
(206)

ANJ
MAB
(401)

ANJ
MAB
(401)

         

Zpracováno v systému Bakaláři